Romanian

Gara Burdujeni Suceava

Gara Burdujeni din Suceava a fost construită după modelul gării din Fribourg(Elveţia). Comparabilă ca amploare doar cu marile gări din Transilvania şi Banat, gara Burdujeni este cea mai mare gară din fostele Principate şi prezintă marele avantaj de a se fi putut păstra total nealterată până în zilele noastre.

Construcţia are o aparenţă lejeră ce se datorează, pe de o parte fragmentării echilibrate a volumelor şi, pe de altă parte, calităţilor plastice incontestabile ale zidăriei din cărămidă aparentă, renumita “cărămidă de Ciurea” care a devenit emblematică pentru gările româneşti din această perioadă. Fabrica Ciurea a expediat la acea vreme 1 593 398 de cãrãmizi pentru executarea acestei gãri ! Remarcabil în acest sens este holul central (sala de revizie vamală), un amestec de elemente neoclasice -plafon casetat decorat cu motive florale, viu colorate, pilaştri adosaţi faţadelor cu marcarea soclurilor şi capitelurilor, precum şi suprapunerea a două nivele de arcade- şi neogotice - bolţi ogivale care fac trecerea de la plafonul casetat la amplele ferestre în plin cintru- ponderat prin prezenţa cărămizii de Ciurea, care

asigură continuitatea interior-exterior. Calitatea iluminării naturale oferite de anfilada de ferestre constituie unul din atuurile principale ale calităţii acestui spaţiu public. Pe toată lungimea faţadei dinspre linii, clădirea a fost prevăzută cu un peron acoperit (cu pardoseală din plăci ceramice smălţuite) care unifică formal cele trei corpuri.

Sursa: Enciclopedia Gărilor din România

Comentarii

Adaugă un comentariu